مهدی رسولی

30مرداد
قطعه «مسیر نجات» از پروژه «غروب آدینه» منتشر شد
با مداحی مهدی رسولی

قطعه «مسیر نجات» از پروژه «غروب آدینه» منتشر شد

نماهنگ «مسیر نجات» با نوای مهدی رسولی ذاکراهل بیت (ع) از پروژه «غروب آدینه» مرکز موسیقی مأوا در دسترس مخاطبان قرار گرفت.