مهدی برکشلی

۱۲تیر
مداومت در اصول موسیقی ایرانی منتشر شد

مداومت در اصول موسیقی ایرانی منتشر شد

کتاب مداومت در اصول موسیقی ایرانی (گام‌ها و دستگاه‌های موسیقی) نوشته مهدی برکشلی، به چاپ و انتشار رسید.

۳۰اردیبهشت

کتاب «ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی»

این کتاب توسط مهدی برکشلی نگاشته شده و توسط موسسه ماهور انتشار یافته است …