مهاجرت امیر تاجیک

27اسفند
امیر تاجیک: ​«خداحافظ تهران، سلام آلمان»

امیر تاجیک: ​«خداحافظ تهران، سلام آلمان»

خواننده سرشناس پاپ ایران را ترک کرد (عکس)