منوچهر غیوری

08دی
برنامه فرزانگان فرهنگ یاد حسن کسائی را گرامی می دارد
با حضور دو نی نواز سرشناس کشورمان

برنامه فرزانگان فرهنگ یاد حسن کسائی را گرامی می دارد

حسن ناهید و منوچهر غیوری (از نوازندگان نی) که هر دو از یاران و دوستان قدیمی حسن کسائی هستند، در برنامه «فرزانگان فرهنگ» به گرامیداشت یاد و خاطره این هنرمند خواهند پرداخت.