منزل تخریب شده علی تجویدی

18آذر
آخرین خاطره‌ی خالق «آتش کاروان» محو شد

آخرین خاطره‌ی خالق «آتش کاروان» محو شد

hot-topic-logoخانه‌ی استاد علی تجویدی تخریب شد‌. حالا در خیابان شیراز، کوچه‌ی حافظیه، آپارتمان هفت‌طبقه‌ای جای آن سبز شده است. درحالی‌که اصحاب موسیقی بارها برای موزه‌ شدن این خانه تلاش کردند و به مسؤولان تذکر دادند اما کار به نتیجه نرسید.
+خانه‌ی تجویدی در منطقه‌ی سه شهرداری تهران قرار داشت اما کارشناس منطقه می‌گوید از تخریب خانه بی‌خبر است