مناجات‌خوان

03اردیبهشت
چه خبر از مناجات‌خوانی که صدایش اشک را به چشمانمان می‌خواند؟

چه خبر از مناجات‌خوانی که صدایش اشک را به چشمانمان می‌خواند؟

«صمد حبیبی» از پیشکسوتان نعت‌خوانی و مناجات‌خوانی است که زندگی‌اش با آوازهای فولکلور تالشی گره خورده است. حبیبی که از جمله معدود پیشکسوتان باقیمانده مناجات‌خوانی است، اردیبهشت سال ۹۹ دچار عارضه مغزی شد و اکنون طی گفت‌وگویی از احوال خود در این روزها می‌گوید.

02اردیبهشت
مناجات‌خوانی که سال‌هاست از نخواندن با ساز پشیمان است
گفت وگو با مهدی حمیدی ـ مناجات خوان ۸۱ ساله

مناجات‌خوانی که سال‌هاست از نخواندن با ساز پشیمان است

مهدی حمیدی، مناجات‌خوانی است که ردیف موسیقی می‌داند و سال‌ها آموزش موسیقی دیده و در محضر بزرگان این حوزه چون علی تجویدی یا تاج‌اصفهانی موسیقی را فراگرفته است. او اکنون پس از گذشت سال‌ها یک پشیمانی بزرگ دارد و آن هم به کار نگرفتن صدایش با ساز در مقطعی از فعالیت هنری اش است.