مناجات

31خرداد
«پاسداشت هیچ حنجره ای در خاموشی حنجره ای دیگر نیست»

«پاسداشت هیچ حنجره ای در خاموشی حنجره ای دیگر نیست»

hot-topic-logoمحمد معتمدی: یک ماه قبل از ماه مبارک رمضان سال هشتاد و هشت از سوی یکی از مدیریت های محترم صدا و سیما به بنده پیشنهاد خواندن «ربنا» با شرایط بسیار خوب داده شد که بنده بخاطر شرایط خاص آن سالها و جلوگیری از برداشت های حاشیه ای و احترام به اساتید عزیز این پیشنهاد را نپذیرفتم.

+متاسفم که در روزگاری زنده ام که خواندن، آن هم خواندن مناجات از نگاه برخی جرم محسوب می شود و دستاویزی برای ترور شخصیت هنرمندان