ممنوع التصویری محمدرضا شجریان

۱۷مهر
روایت تلویزیون از خبر درگذشت شجریان پس از یک دهه ممنوع التصویری این استاد فقید

روایت تلویزیون از خبر درگذشت شجریان پس از یک دهه ممنوع التصویری این استاد فقید

شبکه خبر پس از یک دهه ممنوع التصویری محمدرضا شجریان در تلویزیون گزارشی را به زندگی این خواننده فقید اختصاص داد.