ممنوع التصویری محمدرضا شجریان

17مهر
روایت تلویزیون از خبر درگذشت شجریان پس از یک دهه ممنوع التصویری این استاد فقید

روایت تلویزیون از خبر درگذشت شجریان پس از یک دهه ممنوع التصویری این استاد فقید

شبکه خبر پس از یک دهه ممنوع التصویری محمدرضا شجریان در تلویزیون گزارشی را به زندگی این خواننده فقید اختصاص داد.