ملکه رنجبر

04مهر

«صبح ۲۳ مهرماه مادرم در بیمارستان دی تحت جراحی قلب باز قرار گرفت»

فرزند «ملکه رنجبر»: مادرم ۴۸ ساعت حیاتی پیش‌رو دارد

15خرداد

از بس دارو خورده ام خسته شده ام

افسردگی بازیگر زن ایرانی: نمی دانم چرا نمی میرم