ملاقات همایون شجریان با بهنام صفوی

08مرداد
در پی بهبودی نسبی این خواننده موسیقی پاپ

در پی بهبودی نسبی این خواننده موسیقی پاپ

در پی بهوش آمدن «بهنام صفوی»، خواننده موسیقی پاپ کشورمان و خارج شدن از مراحل بیهوشی پس از عمل و بهبودی نسبی او، «همایون شجریان» خواننده بنام موسیقی ایرانی به عیادت این خواننده رفت.
+بهنام صفوی در حال حاضر همچنان تحت مراقبت است و دوره های فیزیوتراپی و مراحل درمانی لازم دیگر را طی می کند