ملاقات همایون شجریان با بهنام صفوی

۰۸مرداد
در پی بهبودی نسبی این خواننده موسیقی پاپ

در پی بهبودی نسبی این خواننده موسیقی پاپ

در پی بهوش آمدن «بهنام صفوی»، خواننده موسیقی پاپ کشورمان و خارج شدن از مراحل بیهوشی پس از عمل و بهبودی نسبی او، «همایون شجریان» خواننده بنام موسیقی ایرانی به عیادت این خواننده رفت.
+بهنام صفوی در حال حاضر همچنان تحت مراقبت است و دوره های فیزیوتراپی و مراحل درمانی لازم دیگر را طی می کند