مقام موسيقايي

۰۹اسفند

سهراب حسینی خبر داد

فصلنامه «مقام موسیقایی» که چهارمین شماره از دوره تازه خود را به موضوع«موسیقی و گرافیک» اختصاص داده است، منتشر شد. سهراب حسینی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران، ضمن بیان این مطلب گفت: موضوع «موسیقی و گرافیک» نیز همچون موضوع «موسیقی مدرن» دو شماره ای خواهد بود. از آنجا که شماره چهار این […]