معماری

18آذر

امیرعلی سردار افخمی درگذشت

امیرعلی سردار افخمی درگذشت

04آبان

منوچهر ایرانپور ابدی شد

منوچهر ایرانپور ابدی شد

08شهریور

سیا ارمجانی درگذشت

سیا ارمجانی درگذشت

30تیر

بهمن فیزابی درگذشت

بهمن فیزابی درگذشت

28تیر
خسرو جعفرزاده درگذشت

خسرو جعفرزاده درگذشت

خسرو جعفرزاده، موسیقی‌شناس، معمار و نویسنده کتاب«موسیقی ایرانی»، روز پنجشنبه (۲۷ تیر) بدورد حیات گفت و جامعه نویسندگان موسیقی ایران را در اندوه و درد باقی گذاشت.

17بهمن

حسین زُمرشیدی درگذشت

حسین زُمرشیدی درگذشت