معماری

۱۸آذر

امیرعلی سردار افخمی درگذشت

امیرعلی سردار افخمی درگذشت

۰۴آبان

منوچهر ایرانپور ابدی شد

منوچهر ایرانپور ابدی شد

۰۸شهریور

سیا ارمجانی درگذشت

سیا ارمجانی درگذشت

۳۰تیر

بهمن فیزابی درگذشت

بهمن فیزابی درگذشت

۲۸تیر
خسرو جعفرزاده درگذشت

خسرو جعفرزاده درگذشت

خسرو جعفرزاده، موسیقی‌شناس، معمار و نویسنده کتاب«موسیقی ایرانی»، روز پنجشنبه (۲۷ تیر) بدورد حیات گفت و جامعه نویسندگان موسیقی ایران را در اندوه و درد باقی گذاشت.

۱۷بهمن

حسین زُمرشیدی درگذشت

حسین زُمرشیدی درگذشت