معرفی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر مجازی

۰۱اردیبهشت
معرفی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر مجازی

معرفی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر مجازی

آیین معرفی اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر مجازی روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.