معتبر ترین جایزه موسیقی بریتانیا

۱۸آبان
«امیر کنجانی» نامزد دریافتِ جایزه‌ی «آیوور نوولو» شد
برای اولین بار در تاریخ موسیقی ایران

«امیر کنجانی» نامزد دریافتِ جایزه‌ی «آیوور نوولو» شد

«امیر کنجانی» -آهنگ‌ساز- نامزد دریافت جایزه ی «آیوور نوولو» که می‌توان آن را معتبر ترین جایزه موسیقی بریتانیا دانست، شد.