معاونت فرهنگی وزارت ارشاد

۱۶فروردین

حمایت وزارت ارشاد از کتاب‌فروشان آسیب‌دیده از سیل

حمایت وزارت ارشاد از کتاب‌فروشان آسیب‌دیده از سیل