مظفر بشیری

11اسفند
از نوازندگان پیشکسوت ویولن و تار، در سن ۷۸ سالگی

از نوازندگان پیشکسوت ویولن و تار، در سن ۷۸ سالگی

«مظفر بشیری» از نوازندگان پیشکسوت ویولن و تار، در سن ۷۸ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. بشیری از شاگردان محمود ذالفنون، حسین یاحقی و ابوالحسن صبا بود.
+موسیقی ایرانیان نیز درگذشت این استاد فقید را به جامعه هنری ایران، خانواده و دوستداران ایشان تسلیت می‌گوید