مصطفی رحماندوست

27اسفند

پاسخ شاعرانه مصطفی رحماندوست به شاعر مشهدی که کرونا دارد

پاسخ شاعرانه مصطفی رحماندوست به شاعر مشهدی که کرونا دارد

15آذر

مصطفی رحماندوست در بیمارستان بستری شد

مصطفی رحماندوست در بیمارستان بستری شد

19خرداد
کارگاه ترانه کودکان در نیاوران برگزار می‌شود

کارگاه ترانه کودکان در نیاوران برگزار می‌شود

بنیاد آفرینش‎های هنری نیاوران کارگاه ترانه کودکان را با حضور «مصطفی رحماندوست» -شاعر نام آشنای کشور- برگزار می‌کند. این شاعر، مدیریت مرکز نشریات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیریت مسئول نشریات رشد، سردبیری رشد دانش آموز، سردبیری و پدیدآورندگی سروش کودکان و نوجوانان را در کارنامه خود دارد. همچنین رحماندوست مدرس داستان‌نویسی و ادبیات […]