مصطفی رحماندوست

۲۷اسفند

پاسخ شاعرانه مصطفی رحماندوست به شاعر مشهدی که کرونا دارد

پاسخ شاعرانه مصطفی رحماندوست به شاعر مشهدی که کرونا دارد

۱۵آذر

مصطفی رحماندوست در بیمارستان بستری شد

مصطفی رحماندوست در بیمارستان بستری شد

۱۹خرداد
کارگاه ترانه کودکان در نیاوران برگزار می‌شود

کارگاه ترانه کودکان در نیاوران برگزار می‌شود

بنیاد آفرینش‎های هنری نیاوران کارگاه ترانه کودکان را با حضور «مصطفی رحماندوست» -شاعر نام آشنای کشور- برگزار می‌کند. این شاعر، مدیریت مرکز نشریات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیریت مسئول نشریات رشد، سردبیری رشد دانش آموز، سردبیری و پدیدآورندگی سروش کودکان و نوجوانان را در کارنامه خود دارد. همچنین رحماندوست مدرس داستان‌نویسی و ادبیات […]