مصاحبه با سعید فرج پوری

11دی
«هر‌جا بروم، نت‌هایم را با خود می‌برم»

«هر‌جا بروم، نت‌هایم را با خود می‌برم»

hot-topic-logo۶۳۵۱۳۳۰۸۷۱۰۸۸۱۰۵۷۳مهاجرت همیشه هم برای یک آهنگساز و نوازنده بد نیست. با توجه به شرایط او می‌تواند حتی به تعالی هنرش هم کمک کند. اینها را سعید فرج‌پوری می‌گوید. نوازنده و آهنگسازی که تجربه‌های ارزشمندی در عرصه آهنگسازی و نوازندگی موسیقی ایرانی دارد و سال‌های متمادی را خارج از ایران زندگی کرده است. او معتقد است همان‌طور که نمی‌توان از پرنده مهاجر آوازهایش را گرفت، از هنرمند مهاجر هم نمی‌توان موسیقی‌هایش را گرفت. چه بسا که او در مواجهه با فرهنگ جدید و آشنایی با موسیقی دیگر کشورها بتواند به مراتب بهتر از گذشته هم فعالیت کند. با «سعید فرج پوری» درباره حال و هوای این روزهای موسیقی در ایران، نوازندگان جوان، دلتنگی‌های دور از وطن و مهاجرت گفت‌وگو کردیم.
+در ایران موسیقی از یک طرف طرد شده است و از یک طرف فعالیت و حمایت می‌شود!

+عمق معنویت موسیقی ایرانی نسبت به موسیقی ملل دیگر بی‌همتاست