مشاور بخش موسیقی نواحی

17شهریور
حمیدرضا اردلان: صدا و سیما از چنین رویدادهایی غفلت می‌کند
پژوهشگر و آهنگ‌ساز برجسته از جشنواره‌ی موسیقی جوان می‌گوید

حمیدرضا اردلان: صدا و سیما از چنین رویدادهایی غفلت می‌کند

مشاور بخش موسیقی نواحی پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از کم توجهی سازمان صدا و سیما به برگزاری رویدادهایی چون جشنواره موسیقی جوان انتقاد کرد.