مسعود نکوئی

08تیر
«دلبرانه» ی مسعود نکوئی منتشر شد
آلبومی با موضوع فرهنگ شفاهی ایرانیان

«دلبرانه» ی مسعود نکوئی منتشر شد

آلبوم آکاپلایِ «دلبرانه» مشتمل بر اجرای چند قطعه موسیقایی از موسیقی نواحی نقاط مختلف کشورمان با هنرمندی مسعود نکویی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.