مسرور شیدایی

15تیر
اولین همکاری مشترک خواننده ایرانی و ایتالیایی

اولین همکاری مشترک خواننده ایرانی و ایتالیایی

این برای اولین‌بار در تاریخ موسیقی پاپ فاخر در کشور است که یک خواننده مستقل از داخل کشور با یک خواننده اسطوره‌ اروپایی، در یک اثر موسیقی ساخته یک تیم ایرانی همکاری می‌کند.