مسدود

07اردیبهشت
حساب اینستاگرامی تتلو مسدود شد
حواشی زندگی تتلو بار دیگر خبرساز شد

حساب اینستاگرامی تتلو مسدود شد

صفحه رسمی امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو در اینستاگرام که مدتیسیت اقدام به مراودات و انتشار ویدیوهای غیر اخلاقی می کند مسدود شد.