مست هوشیار

20بهمن
به آهنگسازی «داریوش پیرنیاکان» و خوانندگی «حمیدرضا نوربخش»

به آهنگسازی «داریوش پیرنیاکان» و خوانندگی «حمیدرضا نوربخش»

آلبوم «مست هشیار» به آهنگسازی «داریوش پیرنیاکان» و خوانندگی «حمیدرضا نوربخش» روز سه شنبه ۲۶ بهمن رونمایی می شود.
+ورود برای عموم علاقمندان آزاد است