مستند سیاوش در آتش

01اردیبهشت
«سیاوش در آتش» روایتی تازه از محمدرضا شجریان
مستندی از کیوان مهرگان

«سیاوش در آتش» روایتی تازه از محمدرضا شجریان

مستند بلند «سیاوش در آتش» با نگاهی به زندگی خسرو آواز ایران، محمدرضا شجریان به کارگردانی کیوان مهرگان ساخته شد.