مستند رضا رشیدپور برای مرتضی پاشایی

24دی
رازگشایی رشیدپور از پدیده ای به نام «مرتضی پاشایی» در «سیب»

رازگشایی رشیدپور از پدیده ای به نام «مرتضی پاشایی» در «سیب»

hot-topic-logoرضا رشیدپور مجری سرشناس تلویزیون ایران مستندی با عنوان «سیب» تهیه و تولید کرده است که قرار است به همه جوانب، حواشی و اتفاقات زندگی زنده یاد «مرتضی پاشایی» بپردازد.
+رشیدپور، در این مستند با تمامی اعضا و نزدیکان خانواده زنده یاد «مرتضی پاشایی» گفتگوهایی صریح انجام داده است