مستر كلاس

۰۴اردیبهشت
دو مسترکلاس ویژه در بنیاد رودکی / کنسرت برای گروه‌های برگزیده

دو مسترکلاس ویژه در بنیاد رودکی / کنسرت برای گروه‌های برگزیده

مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی دو مسترکلاس موسیقی را توسط نصیر حیدریان برگزار می‌کند.