مسترکلاس فروغ کریمی

01اسفند
به همت مرکز آموزش موسیقی «نوای شهر آشوب»

به همت مرکز آموزش موسیقی «نوای شهر آشوب»

مستر کلاس پروفسور «فروغ کریمی» استاد دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی «وین» اتریش، هفتهء آخر از بهمن ماه سال جاری در مرکز آموزش موسیقی «نوای شهر آشوب» تهران با استقبال هنرجوها برگزار شد.
+عکسهایی از این مراسم