مزدک میرعابدینی

06مهر
کریستف رضاعی، موسیقی فیلم «هلذون» را می سازد

کریستف رضاعی، موسیقی فیلم «هلذون» را می سازد

کریستف رضاعی، آهنگساز شناخته شده کشورمان، موسیقی دومین فیلم بلند مزدک میرعابدینی را می سازد.