مزار محمدرضا لطفی

09آبان
جمعی از مردم گلستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار شدند:

جمعی از مردم گلستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار شدند:

hot-topic-logoجمعی از مردم گلستان درپی انجام شدن عملیات گودبرداری در ضلع جنوبی مزار استاد فقید «محمدرضا لطفی» بیانیه‌ای منتشر کردند.
+چگونه بنیاد از یک‌سو به موقعیت تجاری می‌اندیشد و از سوی دیگر، خود مانع تحقق اجرای کامل طرح می‌شود؟!