مرکز موسیقی نوای شهرآشوب

07بهمن
در راستای دیگر فعالیتهای ۱۰ ساله «مرکز موسیقی نوای شهرآشوب»

در راستای دیگر فعالیتهای ۱۰ ساله «مرکز موسیقی نوای شهرآشوب»

«مرکز موسیقی نوای شهرآشوب» با مدیریت علی قزانی، پس از تأسیس استودیوی ضبط صدا و در راستای دیگر فعالیتهای ۱۰ ساله اش، تصمیم به راه اندازی «مدرسه موسیقی الکترونیک نوای شهرآشوب» گرفته است.