مرهم

۲۷دی
از طریق موسیقی ایرانیان دریافت کنید

از طریق موسیقی ایرانیان دریافت کنید

تک آهنگ شنیدنی حمید مدیری خواننده جوان موسیقی پاپ ایران با عنوان «مرهم» منتشر شد. در ادامه می توانید این فقطعه شنیدنی را با اجازه صاحب اثر از طریق سایت موسیقی ایرانیان دریافت کنید.