مرهم

27دی
از طریق موسیقی ایرانیان دریافت کنید

از طریق موسیقی ایرانیان دریافت کنید

تک آهنگ شنیدنی حمید مدیری خواننده جوان موسیقی پاپ ایران با عنوان «مرهم» منتشر شد. در ادامه می توانید این فقطعه شنیدنی را با اجازه صاحب اثر از طریق سایت موسیقی ایرانیان دریافت کنید.