مرتضي شفيعي

۰۵اردیبهشت

کنسرت «ارکستر ملی اصفهان»

گروه موسیقی «ارکستر ملی اصفهان» به خوانندگی سالار عقیلی به اجرای کنسرت می پردازد.