مراسم آئین نکوداشت پیشکسوتان آواز ایرانی لغو شد

۲۳دی
آئین نکوداشت پیشکسوتان آواز ایرانی لغو شد

آئین نکوداشت پیشکسوتان آواز ایرانی لغو شد

آیین نکوداشت محمدابراهیم ذوالقدر و داود فیاضی که قرار بود چهارشنبه ۲۵ دی‌ماه برگزار شود، به دلیل همزمانی با هفتمین روز کشته شدن جمعی هموطنانمان در سانحه هواپیمای اوکراینی لغو شد.