مدیر روابط عمومی و امور بین الملل خانه هنرمندان ایران

۱۷فروردین
کیوان کثیریان مدیر روابط عمومی خانه هنرمندان ایران شد

کیوان کثیریان مدیر روابط عمومی خانه هنرمندان ایران شد

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل خانه هنرمندان ایران منصوب شد.