مدیرعامل انجمن موسیقی ایران

۱۲اردیبهشت
به همت انجمن موسیقی ایران صورت می پذیرد:

به همت انجمن موسیقی ایران صورت می پذیرد:

مدیرعامل انجمن موسیقی ایران از تولید آلبوم‌های موسیقی نواحی ایران در جهت حمایت و معرفی هنرمندان موسیقی نواحی در رده‌ی سنی زیر سی سال با مشارکت انجمن موسیقی استان‌ها در سال ۹۶ خبر داد.

+جوانان سرمایه‌های فرهنگی استان خود هستند و باید معرفی و حمایت شوند