مدیرعامل انجمن موسیقی

۱۹فروردین
با همکاری دانشگاه گراتس اتریش

با همکاری دانشگاه گراتس اتریش

مدیرعامل انجمن موسیقی با اشاره به آمادگی همکاری و مشارکت دانشگاه گراتس اتریش از رایزنی و مذاکره برای تاسیس مرکز تخصصی آموزش موسیقی کلاسیک در ایران خبر داد.
+جمالی: یکی از موضوعات جدی ما بحث موسیقی کلاسیک در ایران است که سابقه‌ صد ساله دارد