مداحي

۰۵تیر
شیوه مداحی سلیم موذن زاده اردبیلی ثبت ملی شد

شیوه مداحی سلیم موذن زاده اردبیلی ثبت ملی شد

شیوه مداحی، نوحه‌خوانی، مولودی‌خوانی و مناجات‌خوانی مرحوم استاد سلیم موذن‌زاده اردبیلی به ثبت ملی رسید.