محمد ناظریان

۲۰دی
مجموعه سروده‌های محمد ناظریان با عنوان «اکسیرهای موازی» منتشر می‌شود
سه مجموعه شعر از محمد ناظریان سلمانی در انتظار چاپ است

مجموعه سروده‌های محمد ناظریان با عنوان «اکسیرهای موازی» منتشر می‌شود

ناظریان عضو انجمن بهار خاقانی است و سال‌ها در حوزه شعر و ادب فعالیت دارد و سروده‌های او در قالب مجموعه‌های “فصل انتظار” و “کوچ باور” در دهه هشتاد به چاپ رسیده و منتشر شد.