محمد لاریان

۲۲اسفند
پای صحبت‌های محمد لاریان، خواننده گروه سیریا
موسیقی بندری، حاصل مراوده جذاب با فرهنگ‌های عربی،هندی و آفریقایی است

پای صحبت‌های محمد لاریان، خواننده گروه سیریا

آن‌چه در ادامه می‌خوانید، حاصل گفت‌وگویی است با محمد لاریان، خواننده گروه سیریا.