محمد علی جزایری

۲۸اردیبهشت
محمد علی جزایری خبر داد:

محمد علی جزایری خبر داد:

پزشک معالج استاد فرهنگ شریف از موفقیت آمیز بودن جراحی چشم این پیشکسوت موسیقی ایرانی در هفته گذشته خبر داد. محمد علی جزایری جراح چشم و عضو کانون پزشکان خانه موسیقی با اعلام این خبر افزود: چند ماه پیش یکی از چشم های استاد فرهنگ شریف به دلیل آب مروارید تحت عمل جراحی قرار گرفت […]