محمد عثمان محمد پرست

۱۸اردیبهشت
بخاطر بیماری در بیمارستان مهر مشهد

بخاطر بیماری در بیمارستان مهر مشهد

محمد عثمان محمد پرست از اساتید برجسته موسیقی مقامی خراسان از مدتی پیش بخاطر بیماری در بیمارستان مهر مشهد بستری است. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی روز پنجشنبه به نقل از علی مرادخانی گزارش داد: از اینکه استاد محمدپرست در وضعیت جسمی مناسبی قرار دارند بسیار خوشحال هستم. وی با تاکید بر […]