محمد عثمان محمد پرست

18اردیبهشت
بخاطر بیماری در بیمارستان مهر مشهد

بخاطر بیماری در بیمارستان مهر مشهد

محمد عثمان محمد پرست از اساتید برجسته موسیقی مقامی خراسان از مدتی پیش بخاطر بیماری در بیمارستان مهر مشهد بستری است. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی روز پنجشنبه به نقل از علی مرادخانی گزارش داد: از اینکه استاد محمدپرست در وضعیت جسمی مناسبی قرار دارند بسیار خوشحال هستم. وی با تاکید بر […]