محمدعلى گلپایگانى

۱۷آذر
اجرای قطعه ای برای بانک صادرات توسط محمد گلریز

اجرای قطعه ای برای بانک صادرات توسط محمد گلریز

موسیقی ما در خبری نوشت: محمد گلریز، خواننده سرودهای به یادماندنی اوایل انقلاب از جمله “ای مجاهد شهید مطهر”، “خجسته باد این پیروزی” ؛”دریغا ای دریغا” و … برای نخستین بار یک سرود تجاری- تبلیغاتی برای بانک صادرات اجرا کرد. این سرود تبلیغاتی که حدود دو دقیقه زمان دارد به تعریف و تمجید از سابقه […]