محمدرضا رئیسی

۰۷مهر
کتاب«چهل قطعه برای کاخن» منتشر شد

کتاب«چهل قطعه برای کاخن» منتشر شد

کتاب آموزشی «چهل قطعه برای کاخن» از مبتدی تا پیشرفته، همراه با مجموعه شنیداری با تالیف محمدرضا رئیسی منتشر شد.