محمدحسین آقاسی

07مهر
محمد حسین آقاسی: آقای شجریان به لحاظ جسمی وضعیت ثابتی دارند

محمد حسین آقاسی: آقای شجریان به لحاظ جسمی وضعیت ثابتی دارند

محمدحسین آقاسی وکیل محمدرضا شجریان درباره وضعیتِ جسمانی این هنرمند گفته است: «استاد شجریان در خانه خودشان استراحت می‌کنند و به لحاظ جسمی وضعیت ثابتی دارند. برای مراقبت بیشتر سه پرستار در سه شیفت به‌صورت دائم از ایشان پرستاری می‌کنند.»