محمدجواد خسروی

۲۸اسفند
به آهنگسازی «محمدجواد خسروی»

به آهنگسازی «محمدجواد خسروی»

قطعه «اندوه تنهایی» به آهنگسازی «محمدجواد خسروی» و با شعری از «فروغ فرخزاد» در واپسین روزهای زمستان منتشر شد.

۰۷مهر
به آهنگسازی «محمدجواد خسروی»

به آهنگسازی «محمدجواد خسروی»

hot-topic-logoتصنیف «نغمه راست» به آهنگسازی «محمدجواد خسروی» و آواز «وحید تاج»، با اجازه ی صاحب اثر جهت انتشار در اختیار سایت «موسیقی ایرانیان» قرار گرفت، این در حالیست که این هنرمندان «قطعه راست» را به استاد «مجید درخشانی» تقدیم کرده اند.
+این تصنیف به پاس قدردانی از زحمات استاد «مجید درخشانی» در عرصه ی موسیقی اصیل ایرانی به ایشان تقدیم شده است