محسن هاشمی

۰۷دی
گلایه محسن هاشمی از عدم وجود مدیریت متمرکز در بحران ها
در پی مخدوش شدن تابلو استاد شجریان

گلایه محسن هاشمی از عدم وجود مدیریت متمرکز در بحران ها

رئیس شورای شهر تهران به تخریب تابلوی شجریان واکنش نشان داد و نسبت به اقدام خودسرانه گروهی از شهروندان در مخدوش کردن تابلوی نام استاد شجریان، تذکر داد.