محسن شريفيان در دانشگاه تورنتو

14مرداد
برای سخنرانى و اجراى موسیقى بوشهرى

برای سخنرانى و اجراى موسیقى بوشهرى

«محسن شریفیان» نویسنده و پژوهشگر موسیقى بوشهر در ادامه ى فعالیت هاى خود در کانادا، به دعوت دانشگاه «تورنتو» به سخنرانى و اجراى موسیقى بوشهرى خواهد پرداخت.
+شریفیان پس از این نشست به فستیوال هنر پیرازماتیک در شهر هلى فکس خواهد رفت تا بتواند با همکارى هنرمندان خارجى موسیقى بوشهر را به نمایش بگذارد