محرم

۲۱شهریور
در گفتگو با عبدالجبار کاکایی

در گفتگو با عبدالجبار کاکایی

انتقاد از مداحی‌هایی که بیشتر شبیه ترانه‌های پاپ است