مجید ناظم زاده

۲۹بهمن

کنسرت تکنوازی استادان

تکنوازی استادان (فرهنگ شریف، مجید ناظم زاده و جواد بطحایی) در بخش جنبی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر برگزار می شود.