مجید مظفری

24اردیبهشت

ماجرای عجیب «مرگ موقت» مجید مظفری روی صحنه تئاتر

ماجرای عجیب «مرگ موقت» مجید مظفری روی صحنه تئاتر

24اردیبهشت

بازیگر فیلم «جنگ نفتکش‌ها» از حادثه ناوچه کنارک می‌گوید

بازیگر فیلم «جنگ نفتکش‌ها» از حادثه ناوچه کنارک می‌گوید

16دی
مجید مظفری در واکنش به شهادت سردار سلیمانی: باید ریشه‌ای انتقام بگیریم

مجید مظفری در واکنش به شهادت سردار سلیمانی: باید ریشه‌ای انتقام بگیریم

مجید مظفری در واکنش به شهادت سردار سلیمانی: باید ریشه‌ای انتقام بگیریم