مجید مظفری

۲۴اردیبهشت

ماجرای عجیب «مرگ موقت» مجید مظفری روی صحنه تئاتر

ماجرای عجیب «مرگ موقت» مجید مظفری روی صحنه تئاتر

۲۴اردیبهشت

بازیگر فیلم «جنگ نفتکش‌ها» از حادثه ناوچه کنارک می‌گوید

بازیگر فیلم «جنگ نفتکش‌ها» از حادثه ناوچه کنارک می‌گوید

۱۶دی
مجید مظفری در واکنش به شهادت سردار سلیمانی: باید ریشه‌ای انتقام بگیریم

مجید مظفری در واکنش به شهادت سردار سلیمانی: باید ریشه‌ای انتقام بگیریم

مجید مظفری در واکنش به شهادت سردار سلیمانی: باید ریشه‌ای انتقام بگیریم